Proizvodi

Payment System Extensions

Arhitektura komponenti PSX² (druga generacija kartičnog softvera)

U partnerstvu sa tvrtkom PAYWORLD-IT nudimo PSX² proizvod. Svaka komponenta PSX² predstavljena je kao heksagon koji nije u doticaju sa bilo kojim drugim heksagonom. To znači da je opisana funkcionalnost svakog heksagona dostavljena autonomno i u cijelosti – bez ikakve ovisnosti o bilo kojoj drugoj komponenti. Heksagon predstavlja niz programa koji imaju vlastiti sustav međusobne komunikacije kako bi dostavili uslugu ili ostvarili određenu funkciju. Ovaj oblik funkcionalne autonomije osigurava da je svaka funkcionalnost prenosiva na različite platforme i također jamči laku implementaciju u postojeće softverske sustave. Preduvjet za to je da mora postojati zajamčena opskrba informacija heksagonu i da drugi mogu koristiti rezultate iz heksagona. Ovaj oblik vanjske komunikacije osigurava API (aplikacijsko programsko sučelje) definiran za svaki heksagon.

Heksagon TS² je fleksibilan modul za određivanje cijena čija je namjena izračunavanja mnoštva cijena i naknada na temelju obavljenih transakcija i povezanih dodatnih informacija. Moguće je definirati različite cijene kao postotak – sa ili bez gornjeg limita – za kartično plaćanje u inozemstvu (devize u inozemstvu, devize u eurozoni, euro u Njemačkoj, euro u eurozoni, euro u inozemstvu itd.).
Isto tako mogu se definirati različite cijene za podizanje gotovine sa bankomata ili šaltera banke pa čak i besplatno podizanje na vlastitim bankomatima. Ovaj sustav također može definirati prvih ‘n’ besplatnih transakcija, a naplatu za ostale. Osim toga mogu se generirati krediti ovisno o opsegu transakcija i njihovom porijeklu.

Heksagon SE² omogućava konfiguriranje namire svih dolaznih i odlaznih novčanih informacija između MasterCard-a i Visa-e te procesora i povezanih instituta. Iznosi namire dokumentirani su u izvješćima za svaki institut. One koje plaća MasterCard ili Visa prikazani su sa jedne strane (“Primary Settlement”), a sa druge SE² također dokumentira iznose između povezanih instituta i procesora (“Secondary Settlement”).
SE² također omogućava naplatu/raspodjelu iznosa namire na dnevnoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini sa odgovorajućim zapisima raspodjele u različitim izvješćima. Podaci se prikazuju na temelju transakcijskih klasa, tako da se roba i novčane transakcije – podijeljene na presentmente i representmente – kao i razne naknade prema danima namire, mogu lako pratiti od strane procesora i instituta.
Za institute sa mjesečnom potrebom predfinanciranja dnevnih iznosa transakcija, upravlja se ukupnim vrijednostima koje se izvještavaju sa mogućom naplatom naknade. SE² pruža informacije DR² o ukupnim transakcijama i naknadama po institutu za dnevno izmirenje.

Heksagon PR² omogućava fleksibilan izračun cijena, povrata i bonusa. Zahvaljujući mnogobrojnim opcijama da se definira ciljana skupina i razne opcije izračuna, PR² je sigurno jedinstven alat za određivanje cijena.
Svi potrebni podaci za izračun pohranjeni su u PR² tako da određivanje cijena postaje neovisno od kartičnog sustava.
Sa 56 opcija za vlasnike kartica, veliki broj slučajeva može se opisati. Za pojedini slučaj, kombinacija od 11 kriterija dozvoljava definirati razne cijene ili bonuse.

Kod heksagona ST², knjižene transakcije pripremaju se kao bankovni izvod/izvještaj o poravnanju za korisnike na datum namire.
DIN A4 izvod/izvješće priprema LD² prije distribucije. Parametrizacija po institutu je na visokom stupnju fleksibilnosti za izvješćivanje podataka u segmentiranom izgledu stranice. Osim umetanja logotipa, centraliziran i pojedinačan tisak izvješća dostavlja razne informacije o upotrebi kartice i povezanih statistika te tako utjeće na pripremu podnožja. Osim papirnate verzije izvoda računa, podaci su pripremljeni elektronski za daljnju upotrebu vanjskih sustava kao što su pisaći bankovnih izvješća ili internet (internet bankarstvo, Star Money) i paralerno omogućeni kao zasebne datoteke.
Papirnata izvješća se isto zasebno obrađuju za mikrofilm/arhiviranje kao AFP datoteka ili za vlastitu konvencionalnu mikrofilm datoteku.
U ovim slučajevima podržan je i povrat izvješća ukoliko korisniku nisu dostupni takvi mediji. Zauzvrat dobiti će papirnatu verziju izvješća.
U slučaju Miles & More povezivanja kartičnog proizvoda bonusi su sinkronizirani sa MM² sustavom.

Kod AL² heksagona svi novi zapisi, promjene podataka i čitanja pohranjuju se tijekom bilo kojeg vremenskog perioda.
Aplikacija omogućava fleksibilnu analizu promjene i kontrole podataka te pristup kroz interaktivno sučelje.
Također, izvješća su dostupna za ispis. Za online prikaz ili ispis broj kartice može biti sakriven prema PCI DSS sigurnosnom standardu.

Heksagon AM² osigurava knjiženje i namiru novčanih transakcija. Sve novčane transakcije (Mastercard, Visa, naknade, ručna knjiženja itd.) se obrađuju i knjiže na račun kartice. Integracijom sa modulom za računanje kamata IN², obrada trasakcija vrši se prema datumu valute. Za periodično namirenje, rokovi za pojedinačna namirenja vode se za svaki institut (proizvod) ili za svaki račun za koji se izdaje izvješće, a račun se balansira direktnim terećenjem.

Heksagon AX² služi za razmjenu podataka između kartičnog i autorizacijskog sustava. Svrha AX² je prijenos podataka u stvarnom vremenu koji se odnose na autorizacije, bilo da se radi o novim zapisima ili promjenama u kartičnom sustavu. Zauzvrat svi autorizacijski zahtjevi mogu biti zaprimljeni preko AX² za daljnju obradu unutar PSX² i raspodjeljeni odgovarajućem entitetu.

Heksagon IB² pruža fleksibilnu i prilagodljivu naplatu od instituta i pružatelja usluge za usluge procesora. Koristeći takozvane programe analize podataka, sve potrebne vrijednosti se automatski skupljaju iz kartičnog sustava, a između ostalog dodatni podaci mogu se dobiti elektronskim putem iz ostalih sustava. Usluge se mogu definirati i naplatiti kao osnovne, dodatne ili usluge prijenosa.
Struktura fakturiranja koja uključuje podnaslove i povezane sume može se slobodno konfigurirati. Svim uslugama može se upravljati interaktivno (online).
Još jedna značajka IB² je naplata naknade za osiguranje s mjesečnim obračunom, nakon čega slijedi godišnje plaćanje.

Heksagon IN² osigurava izračun kamate zaduženja ili kamate kod djelomične otplate (revolving).
Glavna značajka IN² je mogućnost da se transakcija sa jednim datumom valute može obraditi i kasnije sa odgovarajućom prilagodbom kamate.
Kod rate moguće je odabrati njemačku kamatnu metodu (30/360) i europsku kamatnu metodu (act./360).
Osim definicije grace perioda za djelomičnu otplatu, mogu se parametrizirati do 10 kamatnih stopa za kreditnu kamatu koje mogu biti definirane na nivou instituta, proizvoda ili kartičnog računa.
Upotrebom IN² kamatna knjiženja evidentiraju se sa efektivnom kamatnom stopom na izvješću računa.

Heksagon PM² definira specifikacije sustava, područja i instituta za opis proizvoda.
Sa standardnom ili individualnom parametrizacijom, kartični proizvodi su definirani i dostupni u raznim fazama obrade u sustavu.
PM² osigurava svim procesima koji su relevantni za proizvod u PSX heksagonima provjeru vjerodostojnosti.

Heksagon TX² prilagođava se zahtjevima MasterCard-a i VISA-e kako bi osigurao točnu obradu koja se može pratiti “Clearing i Settlement” datoteka sa njihove mreže. Isto tako ima sučelje za snimanje novčanih i ostalih kartičnih transakcija za vanjske sustave, tzv. “on us” transakcije (npr. vanjski kartični ili bankovni sustav).
Kod uvoza autoriziranih transakcija, provodi se usklađenje kako bi se potvrdili limiti ili otkazali isti u slučaju neizvršenja.
Praćenje povrata osigurava se preko tzv. “HOTPAN”-a za kontrolu transakcija za daljnju obradu. Ulazni podaci pripremaju se i pohranjuju u bazi podataka. Za daljnju obradu MasterCard i VISA generiraju ravnomjerno strukturirane podatke o transakcijama te ih pružaju na knjiženje.
Tzv. “Chargebacks” obrađuje DX² u skladu sa relevantnim propisima i prosljeđuje MasterCard-u i Visa-i kao izlazne podatke.
Osim toga “SAFE” podaci se šalju MasterCard-u kako bi se nadzirale prijevare.

Heksagon SI² osigurava primitak, pohranu i upravljanje ne novčanim podacima koji su vezani za klijente, račune i kartice.
Takvi podaci uvoze se u bilo koje vrijeme sa vanjskih sustava/izvora ili kroz online interaktivna sučelja (PCP).
SI² garantira točnu obradu, koja se moze pratiti, svih promjena podataka zahvaljujući funkcionalnosti “Daily Change” koja izvještava o svakoj promjeni na razini polja preko AL².
Također, SI² omogućava drugim PSX komponentama (isto u realnom vremenu) sve dostupne informacije kao što su reference računa/kartica za daljnu obradu.

Heksagon DR², na temelju svih obrađenih transakcija (MasterCard & VISA dolazne datoteke, online transakcije i transakcije korisnika), izvršava automatsko dnevno podmirivanje za svaki institut uzimajući u obzir već postojeću namiru vlasnika kartice.
Rezultat dnevne obrade su različita izvješća od svih transakcija po procesoru i pojedinom institutu (ukupno i po proizvodu).
Moguće je sve stavke namirenja spremiti na relevantne bankovne račune i tako omogućiti automatsko knjiženje imovine instituta te računa dobiti i gubitka.

DX² heksagon omogućava storno odabranih MasterCard i VISA transakcija i polja koja su potrebna za obradu reklamacije; također omogućava i da se dovrše pomoću relevantnih podataka o korisniku (ime, adresa itd.).
Dodatno, automatizirane “Representment” i “Hot PAN” transakcije mogu biti prenesene dnevno prema sustavu za storno.
Nakon obrade podataka, DX² će dobiti rezultate i pripremiti ih za slijedeći sustav – prema definiranim opcijama za daljnju obradu:

a) Izrada storna (odlazno preko TX²)
b) Korektivna knjiženja u kartičnom sustavu
c) Izravno uprihodovanje na žiro račun korisnika
d) Pružanje podataka za heksagon SE²

Heksagon EM² služi za izdavanje kartice i stvaranje PIN-a u skladu sa MasterCard i VISA specifikacijama.
Potrebni podaci su pripremljeni sa EM² i preneseni u obliku elektronskog naloga za izdavanje odgovarajućem proizvođaču kartice ovisno o tome što je potrebno (nova kartica, zamjenska kartica, reizdavanje, kreiranje PIN-a itd.).
Sa EM² svi tipovi kreditnih kartica mogu biti kreirani uključujući europske MasterCard i VISA čipove (privatne, komercijalne, virtualne, kartice sa slikom itd.).
Parametrizacija EM² omogućuje individualni dizajn izgleda kartice na nivou proizvoda instituta.
“Reject handling” dozvoljava naknadnu obradu odbijenih zahtjeva za izdavanje od strane proizvočaća kartice i dokumentira status svake kartice (online ili u izvješću).

FP² heksagon dozvoljava generiranje izvješća u kojem su zabilježene strane transakcije učinjene od strane rezidenta i domaće transakcije učinjene od strane nerezidenta u skladu sa Njemačkom regulacijom o stranom trgovanju i plaćanjima (AWV).
Ovo izvješće (poseban obrazac Z 4) daje zbroj svih transakcija koje se odnose na referentnu skupinu po zemlji ovisino o minimalnim iznosima koji se prijavljuju.
Time je moguće isključiti transakcije sa definiranim “Merchant Category Code” ili “e-commerce” transakcije.
Izvješće se može kreirati prema različitim kriterijima kao što su zadruge instituta, klijentima itd.

Heksagon CS² omogućuje vlasniku kartice, u stvarnom vremenu (24/7), kontrolu nad osobnim podacima koji se prenose iz tvrtke Arcot u CS² kada se prijavljuje u “MasterCard Secure Code” ili “Verified by Visa” u slučaju online kupovine. Različiti testni zahtjevi mogu se parametrizirat za privatne i komercijalne kartice. Ova usluga može se aktivirati na nivou proizvoda za svaki institut. Kao rezultat relevantni podaci vlasnika kartice prenose se dnevno iz kartičnog sustava SI² u CS² i tamo se pohranjuju sa upitima o korištenju.

Kod heksagona FT² kreiraju se datoteke za prijenos sredstva u domaćem ili europskom sustavu za izravnanja na bazi zapisa plaćanja prenešenih iz ostalih sustava u definiranom ulaznom formatu. Svaki institut ili proizvod moguće je parametrizirati ako datoteka za prijenos sredstva mora biti kreirana u skladu sa postupkom prijenosa podataka (DTA – njemački sustav) ili ISO20022 (SEPA – europski sustav).
Obje opcije podržavaju banka/banka i klijent/banka format. Prema odabranoj proceduri IBAN/BIC se koristi za pojedinosti o banci.

Heksagon IA² prikuplja i upravlja uslugama vezanim za kartično osiguranje, a to se odvija na mjesečnoj ili godišnjoj razini na osnovi pruženih usluga.
Komercijalni procesor daje doprinos osiguravajućim društvima te naplaćuje usluge osiguranja različitim institutima.
Podaci se prenose preko sučelja osiguravajućih društava ili njihovih centara za naplatu.
Ovisno o ugovoru, naknade za osiguranje podmiruju se mjesečno ili kao godišnja pretplata sa prilagodbom na kraju godine (temeljem broja kartica).

Heksagon LD² omogućava DIN A-4 ispise (npr. kartične izvode, izvješća). Priprema IBM-a 3800 za laserski ispis s AFP fade-inovima temelji se na segmentiranoj strukturi ispisne linije. Slobodno parametriziranje omogućuje kontrolu letaka i obradu tiska sa automatskim kuvertiranjem.
Automatska vaga određuje poštarinu te šalje informaciju uređaju za frankiranje.
Liste za pakiranje i frankiranje podupiru poštansku službu sa izvješćima o količini i posebnim rukovanjem.

Heksagon MG² opskrbljuje vanjske sustave sa svim generiranim i obrađenim monetarnim informacijama iz kartičnog sustava prvenstveno radi paralernog praćenja u drugim sustavima knjiženja. Monetarna informacija je transakcija knjižena u kartičnom sustavu ili za koju je knjiženje napravljeno (transakcije, naknade itd.). Omogućavaju se 7 dana u tjednu i mogu se komprimirati kako bi se smanjio volumen podataka bez utjecaja na knjižene vrijednosti.

Heksagon MM² omogućava upravljanje podacima korisnika koji sudjeluju u Miles & More sustavu. Bonus se određuje na temelju relevantne prodaje.
Osim toga, pripremaju se i podaci dotičnih kartičnih računa uključujući i prijenos bonusa u MM i obradu odbijenih kartica.
Također, uključeni su i podaci fakturirani od strane heksagona IB². Bonus je prikazan zasebno na kartičnom izvješću (ST²) i sinkroniziran sa sustavom Miles & More na dan namire.

Sa heksagonom MS² osnovni podaci, transakcijski podaci (uglavnom knjižene transakcije, MasterCard i Visa transakcije, međubankovne naknade, korisnički unos, troškovi sustava itd.) i parametri iz kartičnog sustava pripremljeni su i dostupni vanjskim sustavima.
MS² dostavlja podatke SIS+ skladištu podataka i institutima koji obrađuju i prikazuju vlastite podatke.
Frekvencija izlaznih podataka može se prilagoditi fleksibilno i u raznim formatima za svaki institut (npr. CSV, XML itd.).

Heksagon OI² upravlja ugovornim podacima za dodatne usluge koje su vezane za kartice i za koje se izmjenjuju podaci između procesora i vanjskog pružatelja usluge (npr.usluga zaštite kartice, glazbeni izdavač).
Dio OI² usluga je dnevno prepoznavanje i prijenos novih ili promjenjenih kartica, računa i/ili podatka korisnika vanjskom pružatelju usluge ili vlasniku podataka. U OI², (kartični) proizvod instituta vezan je sa paketom usluge vanjske tvrtke. To daje svim vlasnicima kartica tog proizvoda priliku da koriste paket usluga. U tu svrhu, svi kartični računi koji pripadaju proizvodu prenose se jednom vanjskom pružatelju usluge na temelju ugovornih odnosa.
Nakon toga, jedino obavijesti o novostima, promjenama ili brisanjima podataka vlasnika kartice će biti izvješteni.

Heksagon RG² osigurava pripremu za ispis i distribuciju svih izvješća u PSX sustavu. Ova izvješća dostupna su za ispis laserskom printeru IBM 3800, datotekama za elektronsko arhiviranje, mikrofilmu ili čak za online prikaz.
RG² može pripremiti ispise za 2 ulazne verzije. ASA ispisne datoteke pripremaju se prema zahtjevima revizije s jedne strane i izvješćima usklađenim s revizijom iz podatkovnih datoteka s druge. Priprema za ispis podržava oba formata “Landscape” i “Portrait”.
Korišteni su Z / OS ispisni formati sa 80/132 znaka po liniji i ASA kontrola ispisne linije. Ispisi se generiraju u obliku “batch”-a za svaki institut. Takav “batch” sadrži naslovnu stranicu koja je u skladu sa revizijom koja navodi koja izvješća su ili mogu biti uključena.
Ispisi “batch”-eva kreiraju se za institute, pozivne centre i centralne procesore (potrebe sustava).

Statistic and Information System SIS+.

S obzirom na rastuće tržište kreditnih kartica, potreba za ažurnim podacima i izvješćima postaje sve važnija za bankarsku industriju.
Potrebni podaci često nisu dostupni ili su nedovoljni i ograničeni na jednostavan popis brojeva kartica i opseg transakcija.
SIS+ svojim korisnicima pruža sveobuhvatne podatke o kreditnim karticama. Osim redovitih podataka o korisnicima, računima i karticama, SIS + također pruža analizu transakcija, autorizacija, izvoda, izrade kartica i dodatnih podataka.
Opsežan skup podataka omogućuje aktivno upravljanje portfeljem bez znanja programiranja.
Neovisno o sustavu upravljanja karticama, možete analizirati svoj portfelj na različitim razinama (npr. na razini banke ili proizvoda), ali i za prikaz svih podataka pojedinačne kreditne kartice. Pristup podacima omogućen je putem internet preglednika koristeći jednostavno korisničko sučelje Payment Card Portala.

Između ostalog, SIS+ uključuje i ove značajke:
– nudi različite stupnjeve detalja ovisno o situaciji (Standardna izvješća, Individualna izvješća, pojedinačni podaci…)
– podržava marketinška pitanja (analize dobiti, prihodi i rashodi…)
– olakšava svakodnevno poslovanje (mjesečna/kvartalna MasterCard i VISA izvješća, statistike plaæanja i osiguranja (za centralnu banku))
– brz i jednostavan za korištenje
– dostupan na bilo kojem računalnom uređaju
– certificirani softver prema opće prihvaćenim računovodstvenim načelima

Complement Modul Basic Modul Supplement Modul Service Tools ALL

Rezultati heksagonovih funkcija temelje se na ovisnosti o drugim funkcijama. Funkcije se aktiviraju događajem ili vremenskim periodom. Unutar svakog heksagona podacima za opisanu funkciju upravlja isključivo taj heksagon. Nijedan program unutar heksagona nema izravan pristup podacima drugog heksagona.

Tehnički preduvjeti za PSX²
Podacima upravlja DB2
Programski jezici su COBOL i C
Korisničko sučelje implementirano sa IBM i Websphere
Komunikacija podataka vrši se pomoću XML, MQ, tablica ili sekvencijalnih datoteka
Sustav je implementiran u z/OS, LINUX, AIX i UNIX