Softverska rješenja

i aplikacije

Be your
own processor!

Kada se novac zamjeni elektronskim načinom plaćanja …
… bilo da obrađujete kartične transakcije svojih korisnika u bankarskom sustavu, vodite vlastiti kartični sustav, koristite usluge platnog procesora ili trebate procjenu i analizu upravljanja kartičnim portfeljem …

… podržat ćemo vaše namjere!

SOFISTIKA

je pružatelj usluga s proizvodima i rješenjima vezanim za kartično poslovanje

U svijetu kartičnog plaćanja isporučujemo prilagođena i fleksibilna rješenja. Naši inovativni proizvodi i usluge podržat će vas u pružanju kvalitetnih i pouzdanih usluga.

Više od 20 godina bavimo se svim područjima kartičnog poslovanja i vezanim problemima.

Naše široko iskustvo počinje sa pojedinačnim projektom, povezuje izdavatelja kreditnih kartica sa MasterCard i VISA do rada sa velikim skladištima podataka za izdavatelje kreditnih kartica.